[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]
 

NGC 654 - NGC 659 - NGC 663
17/12 - 08, Equinox 120, mod. Nikon D 50, 4x7 min, guidet med OSSAG og 80 mm guideteleskop, stacket med Registar, behandlet i Photoshop

 
[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]